Pinel Užugiriai

2008 metų pradžioje buvo įsteigta Jungtinė kaimų bendruomenė (JKB) „Užugiriai“, vienijanti Užugirių seniūnaitijos kaimus.
Gyventojų aktyvumo, pastangų ir noro dėka per trumpą laiką pradėti svarūs darbai: tvarkyta kaimų aplinka, Būdų kaimo kryžkelėje pastatytas akmeninis Švč. Mergelės Marijos koplytstulpis, siekiant pagerinti pastarojo kaimo gyventojų gyvenimo sąlygas įsteigtos daugiabučių namų bendrijos, ir kt. Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ kaimų apylinkėse atliktas reikšmingas tiek Trakams, tiek visai Lietuvai projektas, iš esmės keičiantis šios, akivaizdžią socialinę atskirtį išgyvenančios teritorijos gyvenimą bei paturtinsiantis pačiuose Trakuose siūlomų rekreacinio pobūdžio paslaugų asortimentą. Kelias „Būdos – Apžvalgos aikštelė“ papuoštas skulptūromis, įkurta „Angelų kalva“ – mediniais angelais papuošta tikintiesiems skirti erdvė, kur ne tik puoselėjamas lietuvių tautinis kultūrinis paveldas, bet ir populiarinamos krikščioniškosios vertybės.
Bendruomenė siekia:
Gerinti kaimo kelių, geriamo vandens ir kt. infrastruktūrą;
Mažinti socialinę atskirtį kaime;
Didinti jaunimo užimtumą;
Padėti rasti naujas darbo vietas ir didinti vietinių gyventojų užimtumą;
Skatinti narių aktyvumą;
Puoselėti turiningą kaimo gyventojų laisvalaikį;
Išnaudoti struktūrinių fondų bei valstybės finansavimo šaltinių galimybes ir kt.

programmes immobiliers loi pinel

VIZIJA
Dažnas, važiuojantis Rykantų ar Vievio keliu link Trakų vis užsuka Angelų kalvos link. Ne tik gera pasibūti ir atsigauti kalvoje, bet ir smagu stebėti Būdos ir aplinkiniuose kaimuose vykstančius pokyčius. Iš tolo pravažiuojančius pasitinka šviesūs ir dailūs pastatai – renovuoti Būdos kaimo daugiabučiai, aplink žydi gėlės. Tyliai asfaltuotais keliais į kaimą užsuka kažkieno mašina (gera, kai sutvarkyta infrastruktūra ir keliai nedulka). Dar visi džiaugiasi kaime atsiradusiais šviestuvais – taip smagiau grįžti namo. Nors dėl saugumo jau seniai niekas nepergyvena, nes tiek Būdos kaime, tiek Užugiriuose ir Pauliškėse visi puoselėja saugią kaiminystę, žmonės gyvena santarvėje, gražiai sutaria. O svečių Būdos kaime – netrūksta. Daugelį savaitgalio dienomis atvilioja žirgynas. Tai modernus kompleksas, kuriame atvykusieji gali pamatyti įvairių veislių žirgus bei kitus gyvūnus, pasimokinti patogioje aikštėje valdyti žirgą. Be to, visiems smagu jodinėti patogiais, tam skirtais takeliais, kuriais jojant nesutiksi mašinų, o išvysi širdį džiuginančius vaizdus: nušienautos pievos, apkabinusios sutvarkytus miškus, žydri ežerai, linksmai besišnekučiuojantys dviratininkai, nuo Būdos kalnelio riedantys dviračių takeliu žemyn, matyt, aplankyti Bražuolės piliakalnio…
Dar gausaus būrio svečių, norinčių ką sau tinkamo įsigyti ar tiesiog akis paganyti sulaukia medelynas, kuriame auga, veši matyti ir nematyti dekoratyvūs medeliai, krūmai, įvairūs želdiniai ir gėlės. Bevaikštinėjantys nustemba išvydę greta lentpjūvėje surenkamus puikius rastinius namus, kurių užsisakyti atvyksta žmonės tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio. ,,Užsakymų turime metams į priekį!” – džiaugiasi lentpjūvės savininkas.

,,Gera, čia pas jus”, - daugelis pasako pasibuvęs pavaikštinėjęs gražiomis vietos apylinkėmis. Gal todėl, kad čia gyvena savo tradicijas puoselelėjantys darbštūs ir bendruomeniški žmonės, gal todėl, kadčia gausu naujakurių, krykštauja vaikai ir sutiktieji sveikindamiesi šypsosi. Angelų kalva – tai kiekvienam Lietuvos gyventojui žinomas, mūsų šalį garsinantis ir užsienio svečius traukiantis sakralus turistinis objektas. Čia gausybė angelų skulptūrų, tad visa kalva, kuri driekiasi nuo pat Rykantų kelio, išvagota alėjomis, kuriomis vaikštinėjant gali prie norimo angelo palikti savo maldos simbolį ar pakabinti jį ant dailių kaltinių saulučių, tautiniais simboliais papuoštų gyvybės medžių. Angelų kalvos apačioje, prie kelio, vedančio Būdos kaimo link, stovi suvenyrinės. Čia gali įsigyti įvairių devocionalijų, ant tau siūlomo mažyčio angelo sparno ar plokščio akmenėlio užrašyti savo maldą… Kalva nesnaudžia ir sutemus. Modernios baterijos, per dieną rinkusios į save saulės spindulius, vakare apšviečia skulptūras. Štai kodėl vakare Angelų kalvos angelai lyg pramerkia savo akis, bandydami įskaityti žmonių paliktas svajones.

Kalva matoma iš toli. Tai lyg tarp žalių laukų augalais ir gėlėmis spindinti ryški sala. Jos neužstoja elektros laidai (jie jau seniai nutiesti po žeme). Kai važiuoji asfaltuotu keliu – iš tolo, netoli Būdos kaimo sankryžos matosi rausvi, čerpėmis dengti stogai. Tai Angelų kalvos Menų namai, kur kiekvienas norintis gali pasibūti, pabėgdamas nuo miesto triukšmo, pamedituoti, nusiraminti, dalyvauti įvairiuose meno terapiniuose bei kūrybiniuose užsiėmimuose, pvz., išmokti piešti mandalas, nusilipdyti savo rankomis iš molio puodelį ir pan. Menų namuose gausu įvairių meninių renginių: vyskta koncertai, poezijos skaitymai, organizuojamos parodos, daug lankytojų sukviečia kasmetinis Trakų sakralinės muzikos festivalis. Šioje jaukioje gėrio oazėje visi mėgsta lankytis jaukioje, Menų namuose įrengtoje nedidelėje koplytėlėje. Sekmadieniais ir švenčių dienomis čia laikomos mišios, ir senoliai iš aplinkinių kaimų – dažni koplytėlės lankytojai. Tad Angelų kalva – tai tokia jauki erdvė, kurioje susimąstę vaikštinėja žmonės, stoginėje vyksta jaunavedžių sutuoktuvės, ant suolelių šnekučiuojasi sėdintys senoliai, netoliese žaidžia vaikai, ir visi širdimis į save traukdami aplink ore tvyrantį gerumą, pradangina kažkur slėgusį liūdesį, silpnumą, atradanda Meilę, viltį, ramybę ir dvasios stiprybę gyventi.

Te šiai ateičiai būna lemta išsipildyti!